Privacy Policy

Privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke is:
Folux B.V.
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Duitsland

0528-232476
info@bresserbenelux.nl

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

Telefoonnummer: 0528-232476


1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.


 HOSTING

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners geleverd in het kader van de verwerking voor ons. Tenzij anders vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in de daarvoor bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.


2. GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING TER UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENACCOUNT

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens in dit geval absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of uw contactaanvraag te verwerken. Het is voor u niet mogelijk om uw bestelling af te ronden en/of contact met ons op te nemen zonder ons deze informatie te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u terugvinden op de respectievelijke gegevensinvoerformulieren. In overeenstemming met art. 6 lid1 sub b AVG gebruiken wij de gegevens die u ons verstrekt om de overeenkomst uit te voeren en uw verzoeken te verwerken. Als u besluit een klantenrekening te openen en ons uw toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 lid1 sub a AVG, zullen wij uw gegevens ook gebruiken om deze rekening te openen.
Na de volledige uitvoering van het contract of de verwijdering van uw klantaccount beperken wij de verdere verwerking van uw gegevens en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden op een uitgebreider gebruik van de gegevens, wat wettelijk is toegestaan en waarvan wij u hier op de hoogte stellen. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hieronder aangegeven adres of via een functie die hiervoor is voorzien in de klantaccount.


3. GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN DE VERZENDING

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste vervoerder, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.


 GEGEVENSOVERDRACHT NAAR VERZENDINGSDIENSTVERLENERS MET HET OOG OP DE KENNISGEVING VAN DE VERZENDING

Indien u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen, geven wij uw e-mail door aan de geselecteerde verzendingsdienstverlener in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG e-mailadres en Telefoonnummer zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving van de levering of de coördinatie.Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doel hebt verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Duitsland


4. GEGEVENSVERWERKING BIJ DE UITVOERING VAN DE BETALING

Wij werken samen met deze partners om de betalingen in onze online shop te verwerken: technische dienstverlener, kredietinstelling, betalingsdienstaanbieder.


4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE VERWERKING VAN TRANSACTIES

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode leveren we de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking,of aan de toegewezen kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder verder, voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van de betaling. Dit dient voor de uitvoering van de overeenkomst volgens Art. 6 lid 1 sub b AVG. In sommige gevallen verzamelen betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zelf, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als u vragen heeft over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactoptie die in deze privacyverklaring wordt beschreven.


4.2 GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISATIE VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN

Wij kunnen onze dienstverleners aanvullende informatie verstrekken die zij, samen met de informatie die nodig is om de betaling te verwerken, kunnen gebruiken als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en om onze betalingsprocessen te optimaliseren (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze eigen belangen.


4.3 IDENTITEITS- EN KREDIETCONTROLES BIJ DE KEUZE VAN KLARNA-BETALINGSDIENSTEN

Klarna Lastschrift, Kauf auf Rechnung über Klarna, Ratenkauf über Klarna
Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna), vragen wij uw toestemming onder art. 6 lid 1 sub a AVG dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en voor een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen overdragen. In Nederland kunnen de in de bijlagen van de privacyverklaring van Klarna [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/credit_rating_agencies] genoemde kredietinformatiebureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles. Klarna zal de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling gebruiken om een evenwichtig besluit te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactpersoon die in deze privacyverklaring wordt genoemd. Als gevolg daarvan kunnen wij u mogelijk niet langer bepaalde betalingsmogelijkheden aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken, ook aan Klarna.

Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Billpay-betalingsdiensten

Indien u besluit gebruik te maken van de betalingsdiensten van BillPay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlijn (hierna te noemen BillPay), vragen wij uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Billpay mogen overdragen. In Duitsland kunnen de in de Billpay gegevensbeschermingsverklaring [https://www.billpay.de/en/terms-de/] genoemde kredietinformatiebureaus worden gebruikt voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole. Billpay gebruikt de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een evenwichtige beslissing over de vaststelling, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in deze gegevensbeschermingsverklaring staat vermeld. Dit kan betekenen dat wij u bepaalde betaalmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens te allen tijde intrekken, ook aan BillPay.

Identiteits- en kredietcontrole bij aankoop op rekening via PayOne

Identiteits- en kredietcontrole bij aankoop op rekening via PayOne
Indien u kiest voor de betaalmethode Purchase on Account of PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt a. M., Duitsland (hierna te noemen PayOne), vragen wij uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en voor een identiteits- en kredietcontrole aan PayOne mogen overdragen. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van PayOne [http://www.payone.com/wp-content/uploads/2020/02/PAYONE-Information-zu-Datenverarbeitung-gem%C3%A4%C3%9F-Art.-14-DSGVO-0220-1.pdf] genoemde kredietinformatiebureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles. PayOne gebruikt de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling om een evenwichtige beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit Privacybeleid wordt genoemd. Als gevolg daarvan kunnen wij u mogelijk niet langer bepaalde betalingsmogelijkheden aanbieden.

Indien u kiest voor de betaalmethode Purchase on Account of PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt a. M., Duitsland (hierna te noemen PayOne), vragen wij uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en voor een identiteits- en kredietcontrole aan PayOne mogen overdragen. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van PayOne [http://www.payone.com/wp-content/uploads/2020/02/PAYONE-Information-zu-Datenverarbeitung-gem%C3%A4%C3%9F-Art.-14-DSGVO-0220-1.pdf] genoemde kredietinformatiebureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles. PayOne gebruikt de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling om een evenwichtige beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit Privacybeleid wordt genoemd. Als gevolg daarvan kunnen wij u mogelijk niet langer bepaalde betalingsmogelijkheden aanbieden.


5. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN


 ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies).
Wij maken gebruik van technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van de belangenafweging dienen de overheersende legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid sub f AVG.

Derdenpartij-Cookies: Deze cookies zijn bijvoorbeeld afkomstig van reclamepartners. De cookies van de partnerbedrijven bevatten geen persoonlijke gegevens. Gegevens worden alleen verzameld onder een gebruikers-ID pseudoniem.

Analytische / prestatiecookies: Deze cookies maken het mogelijk om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruiksgedrag van bezoekers.

Functionele-Cookies: Deze cookies worden gebruikt voor bepaalde functies van de website, bijvoorbeeld om een betere navigatiestroom op de website te suggereren, om gepersonaliseerde en relevante informatie weer te geven. (bijvoorbeeld “rentegebaseerde advertenties“).

Vereiste cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de werking van de website mogelijk te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen in de klantenzone of iets aan het winkelwagentje kunt toevoegen.

Targeting - Cookies: Deze cookies registreren het bezoek aan de website, de pagina's die de gebruiker heeft bezocht en de links die hij/zij heeft verstrekt. Deze informatie wordt gebruikt om advertenties op de website af te stemmen op de interesses van de bezoeker.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende link: https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookiesMicrosoft Edge™ [https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 ] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]


6. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 * overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang
 * overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen
 * overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de wissing van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om
   * de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
   * een wettelijke verplichting na te komen
   * redenen van algemeen belang
   * rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 * overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien
   * de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist
   * de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet
   * wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
   * u overeenkomstig artikel 21 AGV beywaar heeft gemaakt tegen de verwerking
 * overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
 * overeenkomstig artikel 77 het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via de contactgegevens in onze colofon.

Recht van bezwaarVoor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.


Datenschutzerklärung [https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter] erstellt mit dem Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com] Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com]


| Meer